Php Dizi Tanımlama

Php Diziler ve İşlemler

php dizi tanımlama

Php dizi tanımlama yaparken örneğin 4 değişkenli bir alfasayısal yapımız var:

<?php $model1 = “Mercedes”; $model2 = “Opel”; $model3 = “BMW”; $model4 = “Peugeot”; ?>

Eğer değişken kullanımını ve türlerini bilmiyorsanız değişken kullanımı adlı makalemizi  inceleyebilirsiniz.

Sayısal Dizeler;

Php diziye eleman ekleme gruba dahil her değişkenin bir numara ile belirtildiği yapıdır. 2 şekilde yapılır.

1. Yol <?php  $modeller = array(“Mercedes”,”Opel”,”BMW”,”Peugeot”); ?>

2. Yol  <?php  $modeller[0] = “Mercedes”; $modeller[1] = “Opel”; $modeller[2] = “BMW”; $modeller[3] = “Peugeot”; ?>

Php Dizi Birleştirme Çoklu Dizeler

Bir arraylist içerisinde dizeler kullanabiliriz. Her bir dize için [] eklenir.

<?php $aileler = array( “Gumruk” => array(“Murat”,”Çiğdem”,”Esra”), “Keçecioğlu” => array(“Yavuz”,”Mustafa”) );

echo $aileler[“Gumruk”][0] . “, Gumruk ailesinin bir üyesidir.”; ?>

Diziye yeni elemanlar eklemek için aşağıdaki kodları kullanırız.

$diziadi[]=’element adı 4′;

$diziadi[]=’element adı 5′;

$degisken=’element adı yada istediğiniz bir değer’;

$diziadi[]=$degisken;

Php diziden eleman silme unset() Metodu

Diziden kaldırmak istediğimiz elemanlarda kullanırız. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir, anahtar yazan kısma kaldırmak istediğiniz elemanın anahtarını yazmalısınız.

unset($diziadi[anahtar]);

Php İlişkili Dizeler 

Php ilişkili  dizilerde indis olarak etiket değerleri kullanılır. Örneğin öğrencilerin isimlerine ve aldıkları notlara göre dizi oluşturmak istersek aşağıdaki gibi yaparız:

<?php

$not[‘Ahmet’]=”78″;

$not[‘Mehmet’]=”42″;

$not[‘Ceren’]=”55″;

$not[‘Merve’]=”97″;

echo ‘Mervenin aldigi not: ‘.$not[‘Merve’];

?>

Çıktı:

Mervenin aldigi not: 97

Php Dizi İşlemleri

array()=> Boş diziyi gösterir.
count=> Eleman sayısını verir.
array_flip => key=> Değeri yer değiştir.
array_reverse => Ters çevirir.
array_values => Değerleri verir.
array_keys => Keyleri verir.
array_merge=>Dizileri birleştirir.
array_rand($dizi,2)=>2 Rastgele eleman seçer.
array_pop, array_push- pop=> Dizi sonuna ekler, push dizi sonundan bir eleman çıkarır.
sort=> Diziyi sıralar, indislerini korumaz
rsort => Diziyi tersten sıralar
asort=> Dizi indislerini korur
arsort=> Tersten sıralar indisleri korur
ksort => Keylere göre sıralar
krsort=> Keylere göre ters sıralar
shuffle=> Elemanları rasgele karar.
range=> Sınır değerleri verilen dizi oluşturur.range(min,max,step)
array_search=> Dizi içinde aranan değerin ilk rasladığı yeri verir
array_slice=> Diziyi istenilen noktadan bölüp,parçayı döndürür
array_unique=> Çiftleyenleri siler..
list=> Oluşturulan listeyi bir değişkene atar.

Dizi Yazdırma,Sıralama,Arama, Parçalama Komutları

Dizi Yazdırma 

diziYazdir($urunler,”orjinal“);

$urunler1=array_flip($urunler);

diziYazdir($urunler1,”flip islemi“);

diziYazdir(array_reverse($urunler),”reverse“);

diziYazdir(array_keys($urunler),”values,keys“);

diziYazdir(array_rand($urunler,2),”rAnd“);

array_shift($urunler);

diziYazdir($donus=$urunler,”shift“);

Dizi Sıralama

$urunler=array(“kalem”=>100,”silgi”=>60,”defter”=>90,”cetvel”=>45);

sort($urunler); //indisleri korumadan değerleri sıralar

diziYazdir($urunler,”sort“);

asort($urunler); //indisleri koruyup değerleri sıralar

diziYazdir($urunler,”asort“);

ksort($urunler); //indislere göre sıralar (A-Z’ye doğru)

diziYazdir($urunler,”ksort“);

Dizi Arama ve Parçalama Komutları

$urunler=array(“kalem”=>90,”silgi”=>60,”defter”=>90,”cetvel”=>45,”dosya”=>250);

diziYazdir($urunler,”orjinal”);

$konum=array_search(90,$urunler);

if ($konum!=NULL)

 echo “<br> Aranan degerin konumu:”.$konum;

 else

 echo “<br> Aranan değer yok!“;

diziYazdir(array_slice($urunler,1,2),”slice işlemi”);

$urunler1=array_chunk($urunler,2,true);

 

Birdahaki yazımızda Fonksiyon Kullanımını anlatacağım takipte kalın…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir