Php Giriş-Değişken Türleri

Php Değişken Türleri ile ilgili örnekler vermeden önce sizlere Php nedir? Çalışma mantığı nasıldır ve php değişken türlerinden   bahsedeceğiz.

 

 

 • PHP kendi yorumlayıcısı ile birlikte kullanılan bir script dilidir. Bu yorumlayıcının yaptığı aslında HTML kodları arasına yerleştirilmiş PHP kodlarını ayrıştırıp işleyerek sonuçta saf HTML formatında bir çıktı üretmek web sunucuya iletmektir.
 • Web sunucuya php betiği ile ilgili bir istem geldiğinde, web sunucunu bunu disk üzerinden kütük yönetim sistemini kullanarak alıp apache sunucunun mod_php modülünü kullanarak php betiği yorumlanır ve çıktısı web tarayıcıya geri gönderilir.

Neden Tercih  Ederim

 1. PHP’nin daha önce anlatılan geniş yetenekleri,
 2. Her zaman açık kod mantığıyla geliştirilmeye devam edilmesi (siz de geliştirebilirsiniz!),
 3. Desteklediği çok sayıda platform,
 4. Web tabanlı olması
 5. Güçlü bir web sunucu ile çalışabilmesi (Apache Server),
 6. Betik Dili(Scripting Language) olması ve söz dizim esnekliği,

Ücretsiz olması.

PHP Çalışma Mantığı

Php Değişken Türleri - Php Dersleri
Php Degişken Türleri – Çalışma Mantığı

 

Php Script Yazımı

<html>

<head>

<title>Merhaba Gençler</title>

</head>

<body>

<?php

echo “Merhaba Gençler”;

?>

</body>

</html>

(Tarayıcı Çıktısı: Merhaba Gençler)

Yazım Kuralları

 • PHP betikleri <? (veya <?php) işaretleri ile başlar ve ?> işareti ile biter.
 • Satırlar ; karakteri ile biter.
 • Metinler “ veya ‘ karakterleri arasına yazılır.
 • Metin içindeki özel karakterlerin başına \ karakteri eklenir.
 • Betik içine açıklama koymak için #, // veya /* */kullanılır.

 Değişkenler

  • Önceden tanımlanmalarına gerek yoktur.
  • php değişken türleri $ işareti ile başlar.
  • Değişken isimlerinde sadece harfler, sayılar ve _ karakterikullanılmalıdır.
  • Değişken isimleri sayı ile başlayamaz.
  • Büyük-küçük harf duyarlıdır.
  • Değişken ismi uzunluğu sınırsızdır.
  • PHP komutları <? … ?>, <?php … ?> ve <script language=”PHP”>… </script> etiketleri arasına yazılır.
  • Birinci yöntem olan <? … ?> genelde kısa yazılan kodlarda kullanılır.
  • Uzun kodlamalarda 2. yazım şekli kullanılır.
  • 3. yazım şekli genelde kullanılmaz.
  • Ama bu üç yazım şeklinden hangisini kullanırsanız kullanın scriptlerin çalışmasında hiçbir fark olmaz?
  • PHP’de herhangi bir yazıyı ekrana yazdırmak için 3 komut vardır.
  • Bunlar echo, print ve printf komutlarıdır,
  • printf komutunun başka özellikleri olmasına rağmen yazdırmak için de kullanılır.
  • Ama genelde ilk iki komut kullanılır.<?phpecho “Merhaba Dünya”;?><html><head><title>HTML’yi PHP’nin içerisine gömelim</title><meta  http-equiv=”Content-Type”
   content=”text/html;  char-set=windows-1254″></head><body><?phpprint “<hl align=center>Merhaba Dünya</hl>”;?></body></html>

Dilin Yapısı

 • PHP, HTML gömülü bir dildir. Yani aynı dosya içinde hem HTML, hem de PHP kodu kullanılabilmektedir. Kod içinde HTML’den PHP’ye geçmek için bazı ayıraçlar kullanılması gerekir.

Örneğin:

<TABLE SIZE=”500″> <TR>

<TD><? Buraya PHP kodu yazılacak ?><TD> …

  • HTML taglari içinde de PHP kullanmak için şu metod seçilmeli:

<TABLE SIZE=”<?PHP Buraha PHP kodu yazılacak ?>” …

PHP Php Değişken Türleri

 • Php değişken türleri Programcılığın yapı taşı diyebileceğimiz değişkenleri anlamamız için bir örnek vermekte fayda var. Değişkenleri bir taksiye benzetirim. Taksiye hangi müşteri binerse, taksi o müşteriyi taşır.
 • PHP’de değişken yaratmak için dolar simgesinden yararlanıyoruz. Değişkenler rakamla başlamaz. Asıl olan kural budur. Rakam değişkenin ikinci karakteri olabilir. Birkaç değişken tanımlayalım:

$mete;

$ali;

$f2s;

$sair=”Mehmet Akif Ersoy”;

$rakamlar=0123456789;

$sair2=”Necip Fazıl”;

 • Aşağıdaki kodu çalıştırdığımızda, karşımıza İlker yazısı çıkacaktır. Çünkü İlker yolcusunu isim değişkenine koyduk. Değer değişkeninin değerini de isim yaptık. Yani aralarında çapraz bir ilişki var. Sonra print komutu ile değer değişkenini çalıştırdık. Tabii bu değişkenin ardına bir dolar işareti daha koyduk. Print komutu çalıştığında ilk olarak $deger değişkenini çalıştırır. Ama bir de bakar ki buraya gelen değer bir değişken olmuş. “$isim” PHP’de mecburen bu değişkeni arar ve gelen değeri sayfaya yazdırır.

<?php

$isim=”webirinci”;

$deger=”isim”;

print $$deger; // Çıktı: $($isim)=> “webirinci”

?>

Dilin Yapısı

Veri Tipleri                                                                 

Tam Sayılar:

$i = 5;

Ondalıklı Sayılar:

$i = 1.5;

$i = 3.14;

Metinler:

$i = “örnek”;

Diziler:

İçlerinde birbirinden farklı, birden çok

eleman barındırabilen değişken tipleridir.

$dizi = array(“bir”, “iki”);

$dizi[1] = “bir”;

$dizi[2] = “iki”;

Operatörler

Operatörler değişkenlere değer atama, karşılaştırma, metin işlemleri, mantıksal işlemler ve matematiksel işlemlerde

kullanılır.

Matematiksel İşlemler:

Toplama  +  ( $i = 1 + 2;   )

Çıkarma  –   ( $i = 2 – 1;   )

Bölme  /  ( $i = 4 / 2;   )

Çarpma  *  ( $i = 2 * 2;   )

Modülüs  %  ( $i = 3 % 2; )

 

<?php

$i = 1 + 2;

    echo “$i<br>”; # Sonuç: 3

$i = 2 – 1;

    echo “$i<br>”; # Sonuç: 1

$i = 2 * 2;

    echo “$i<br>”; # Sonuç: 4

$i = 4 / 2;

    echo “$i<br>”; # Sonuç: 2

$i = 3 % 2;

    echo “$i”; # Sonuç: 1

?>

Tarayıcı Çıktısı: 

{

3

1

4

2

1

}

Karşılaştırma Operatörleri:

Eşit  ==  ( $a == $b )

Eş  ===  ( $a === $b )

Eşit değil  !=  ( $a != $b )

Eş değil  !==  ( $a !== $b )

Büyük  >  ( $a > $b )

Küçük  <  ( $a < $b )

Büyük Eşit  >=  ( $a >= $b )

Küçük Eşit  <=  ( $a <= $b )

 

Şartlı İfadeler

if else elseif

if (koşul1) {

işlemler1;

}

elseif (koşul2) {

işlemler2;

}

else {

işlemler3;

}

Eğer şart1 içindeki koşul gerçekleşirse

işlemler1 bölümünü uygular,

gerçekleşmez ve şart2 koşulu

gerçekleşirse işlemler2 bölümünü

uygular, her ikisi de gerçekleşmez ise

işlemler3 bölümünü uygular.

 

<?php

$a = 1;

$b = 2;

if ($a == $b) {

echo “A B`ye eşit”;

}

elseif ($a > $b) {

echo “A B’den büyük”;

}

else {

echo “A B’den farklı

}

?>

Tarayıcı Çıktısı: (A B’den farklı)

 

Döngüler

for while foreach

for (ifade1; koşul; ifade2) {

işlemler;

}

while (koşul) {

işlemler;

}

foreach($degisken as $gecici){

İşlemler

}

 • Döngüler istenilen işlemleri belirli bir sayıda çalıştırmak için kullanılırlar.
 • Döngünün sonsuz olmaması için koşul verilmelidir.
 • Döngü içinden istenildiği zaman çıkmak için break komutu kullanılır.

<?php

for ($i = 1; $i < 10; $i++) {

echo “$i ”;

}

$i = 1;

while ($i < 10) {

echo “$i ”;

$i++;

}

?>

Tarayıcı Çıktısı: (1 2 3 4 5 6 7 8 9)

 

Değişken durumları Kontrolu
isset,unset,empty kullanımı

isset fonksiyonu, parametre olarak verilen değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol eder.

Örnek:

<?php

$degisken = “webirinci”;

if(isset($degisken)) {

echo “değişken tanımlanmış”;

}

else

{

echo “tanımlı değişken bulunamadı.”;

}

?>

 

empty fonksiyonu isset fonksiyonunun tam tersini yapar. Bir değişkene değer atanmamışsa, veya değeri sıfır yada boş alfanümerik (null string) ise, doğru TRUE değerini döndürür.

Örnek:

<?php

$degisken = “”;

if(empty($degisken))

{

echo “değişken değeri boş veya geçersiz değer”;

}

?>

Ekrandaki çıktı: değişken değeri boş veya geçersiz değer

unset fonksiyonu parametre olarak verilen değişkeni hafızadan silmek için kullanılır.

Örnek:

<?php

$degisken = “webirinci”;

unset($degisken);

?>

unset fonksiyonuna verdiğimiz $degisken ve içindeki «webirinci» değeri silinmiş oldu.

İki String’i Birleştirme (concatenation)

 

İki string ifadeyi birleştirmek için “.” kullanılır.

Örnek :

<?

$a = “Kocaeli” . ” Üniversitesi ” . ” Teknik ” .” Eğitim “. ” Fakültesi ” ;

$b = “Web ” . “Programlama” . ” Dersi”;

$c = $a . ” ve ” $b;

print  (c$);

?>

//çıktı: Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ve //       Web Programlama Dersi

 

Sabitler

Sabitler program boyunca değişmeyen değerlerdir. Bir sabit tanımlandıktan sonra atanana ilk değerini korur, yeni bir değer ataması yapılamaz.

Sabitler define() komutu ile tanımlanırlar.

Kullanılış biçimi:

define (sabit_adi,deger)

<?

define (pi_sayisi , 3.14);

define (aci, 360);

$aci1 = 120;

$aci2 = 80;

$aci3 = aci – ($aci1 + $aci2)*pi_sayisi;

print ($aci3);

?>

Birdahaki yazıda görüşmek üzere.Devamı için  webirinci.com

Php Giriş-Değişken Türleri” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir